Handige documenten

Klein wonen trend of hype?

Document: rapportage ‘Klein wonen’
Bron: Stec Groep

Klein wonen krijgt veel aandacht in het nieuws en lijkt populair. Ontwikkelaars bouwen kleine woningen op stedelijke plekken voor starters op de woningmarkt. Beleggers oriënteren zich op kleinere woningen dan een paar jaar geleden. Gemeenten zien in klein wonen soms ook een invulling bij tijdelijk ruimtegebruik, op leegstaande terreinen of in bestaande gebouwen als box-in-box. Corporaties bouwen sinds de herziene Woningwet steeds kleiner. Met de aantrekkende woningmarkt roept dit de vraag op of deze ontwikkeling structureel is of veel meer ‘incidenteel’, gepaard gaande met conjuncturele schommelingen. Is sprake van een verandering van vraag vanuit woningzoekenden of is er wat anders aan de hand? De Stec groep ging op onderzoek uit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Naar het document

Nieuw bos en klein wonen

Document: rapportage Nieuw bos en klein wonen
Bron: Instituut voor Maatschappelijke Innovatie

Nederland wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van klimaatbeleid. Een deel van de oplossing wordt gezocht in het domein van agro en natuur en in vormen van natuurlijke koolstofopslag’. schrijft Guido Enthoven, directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in zijn rapportage ‘nieuw bos en klein wonen’. Guido ziet geweldige kansen voor Tiny Houses in nieuw bos. ‘Juist door bos te combineren met agrarische activiteiten en wonen, groeit de haalbaarheid van de plannen.’

Naar het document