Handige documenten

Klein wonen trend of hype?

Klein wonen krijgt veel aandacht in het nieuws en lijkt populair. Ontwikkelaars bouwen kleine woningen op stedelijke plekken voor starters op de woningmarkt. Beleggers oriënteren zich op kleinere woningen dan een paar jaar geleden. Gemeenten zien in klein wonen soms ook een invulling bij tijdelijk ruimtegebruik, op leegstaande terreinen of in bestaande gebouwen als box-in-box. Corporaties bouwen sinds de herziene Woningwet steeds kleiner. Met de aantrekkende woningmarkt roept dit de vraag op of deze ontwikkeling structureel is of veel meer ‘incidenteel’, gepaard gaande met conjuncturele schommelingen. Is sprake van een verandering van vraag vanuit woningzoekenden of is er wat anders aan de hand? De Stec groep ging op onderzoek uit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer lezen