Holland Houtland

De naam Holland is afkomstig van Holtland of Holdland, dus eigenlijk ‘houtland’. Holland Houtland is een initiatief van John van Duursen, oud-directeur van Wij land, Chantal van Schaik, directeur 070Energiek en Sandra Nap, eigenaar van Link in Green. De enthousiaste ondernemers zien grote kansen voor de transitie van de bouw en de landbouw in Nederland.

Holland Houtland heeft daarom een idee ingediend bij ‘Kraak de crisis’, een nationale crowdsourcing voor een duurzamer, socialer en economisch sterker Nederland. Als je enthousiast bent, stem dan voor 4 mei hier: Kraak de crisis/deelnemers/153.

Nederland wil in 2050 100% circulair zijn. Dit biedt kansen voor de landbouw, de bosbouw en de bouwsector. Voor de landbouw wordt het alternatief nu in de kringlooplandbouw gezocht, vooral gericht op minder intensieve landbouw voor voedsel. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Sandra Nap, die ook betrokken was bij het Test lab Nieuwe natuur en klein Wonen in Wageningen, zegt daarover het volgende:  “We kunnen alternatieven zoeken in de biobased economie en biobased grondstoffen en materialen gaan produceren. Zo kunnen we (een deel van) de landbouw transformeren naar de productie van biobased materialen. Dat kan voor de bouw, maar ook voor kleding, (vega)voedsel, verpakkingsmateriaal et cetera. Onze focus ligt op hout, hennep, lisdodde, olifantsgras, bamboe, lupine en soja-achtigen voor toepassingen in de bouw.”

Door de transformatie van de veeteelt gerelateerde landbouw te richten op de bouw, wordt een nieuwe markt aangeboord. Sandra: “Als alle nieuwbouw vanaf nu houtbouw-biobased is, wordt de hele opgave voor de CO2 besparing in de gebouwde omgeving gerealiseerd. Deze transitie draagt ook bij aan andere maatschappelijke doelen, zoals reductie van stikstof en het vergroten van biodiversiteit. En de transitie biedt een alternatief voor een stoppersregeling vanuit het ministerie of afschrijving via bijzonder beheer vanuit de bank, en vergroot werk- en toekomstzekerheid voor boeren. De boer kan laagdrempelig, zonder grote investeringen met dit alternatief aan de slag.”

Baumhaus, Andreas Wenning, foto door Johann Bendel

Ik droom zelf nog even verder. Off-grid Tiny Houses stellen je in staat een bouwboerderij te starten op de meest remote plekken, die je maar kan bedenken. Ook als daar nog geen infrastructuur is. De bouwboer-boerin kan eenvoudig beginnen met aanplant van extra bomen en gewassen. Er lopen een paar schapen rond, die voor isolatie wol zorgen en de natuur doet haar werk. Op de open plekken tussen de bomenrijen ontwikkelt zich een voedselbos, dat voorziet in de voedselbehoefte van de omgeving. Als er een kans is om een stuk grond in de periferie van de steden te vinden, is het afzetgebied voor de producten ook gelijk geregeld. In de vijver groeien algen, die we gebruiken voor zonnepanelen. En Tiny Houses worden ter plekke gebouwd met materialen, die groeien op de bouwboerderij. Een mooi vooruitzicht.

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website