Nederlandse eerste permanent vergunde THOW

De Nederlandse Tiny House beweging heeft onlangs een primeur meegemaakt: het eerste Tiny House On Wheels (THOW) heeft een permanente omgevingsvergunning gekregen! Eigenaar Oscar bouwde zijn mobiele huis samen met een goede vriendin in België en gaat in Den Helder in zijn unieke huisje wonen. We waren natuurlijk reuze benieuwd hoe Oscars Tiny House de toetsing aan het Bouwbesluit heeft doorstaan en spraken met hem en architect Antti Hänninen.

Liesbeth en Oscar kennen elkaar via een Belgisch-Nederlandse organisatie rond creatieve consultancy, waarin ze samen projecten deden. Op een dag besloten ze een heel ander project aan te gaan: voor ieder een Tiny House bouwen. Oscars huisje was als eerste aan de beurt en op één juli beginnen ze samen aan de bouw van het Tiny House van Liesbeth. Tiny House Belgium biedt zelfbouwers een werkplaats en gereedschap te huur, daar verkozen de twee hun woningen te bouwen.

Er zit muziek in dit Tiny House

Oscar had overigens nooit verwacht een kavel te krijgen in het project, hij stond op de 5e plaats op de wachtlijst. Om uiteenlopende redenen bleken er mensen af te vallen en nu staat zijn Tiny House er dus toch: middenin het groen, het eerste zelfbouw Tiny House dat klaar is om bewoond te worden in Den Helder. Het huisje is helemaal vanuit België naar Den Helder gereden met een ‘dépannage’ (takelvoertuig).

Het ontwerp van het huis heeft Oscar zelf bedacht. Er zit een leuk verhaal verscholen achter de opvallende gevelbekleding. Deze is gemaakt van planken met verschillende profielen en breedtes, uitgevoerd in Ayous hout. Oscar wilde geen standaard gevel met allemaal dezelfde planken en kreeg op een dag een brainwave: wat als hij een muziekstuk zou gebruiken als patroon? De gevel van zijn Tiny House beeldt het ritme van het refrein van het winnende Songfestival liedje ‘Arcade’ uit. Oscar maakte de keuze met name omdat hij de tekst van het nummer zo mooi vond. Het huisje is met zijn zestien ramen in verschillende afmetingen, met vrolijke rode kozijnen en de muzikale gevelbekleding, precies geworden zoals Oscar het in zijn hoofd had.


Onmisbare ondersteuning

Om hem bij te staan bij het uitvoerbaar maken van zijn ontwerp heeft Oscar heeft de hulp ingeroepen van architect Antti Hänninen, alvast vooruitlopende op de omgevingsvergunning aanvraag. Waar veel Tiny House projecten van tijdelijke aard zijn heeft Oscar een plekje bemachtigd in de permanente Tiny House woonwijk de Falgatuinen, een project van Woningstichting Den Helder. Zodoende moet het huisje ook de zwaarste toetsing aan het Bouwbesluit doorstaan, die van reguliere nieuwbouw in plaats van tijdelijke bouw. Antti heeft de vertaling van het ontwerp naar de gemeente gedaan zodat het Tiny House vergund kon worden en het operationeel uitvoerbaar zou zijn.

Iedereen die zich een beetje in de regelgeving rond wonen in een Tiny House verdiept komt een aantal knelpunten tegen. Een daarvan is het Bouwbesluit 2012, een dik boekwerk aan regels waar een bouwwerk en dus ook een woning aan moet voldoen. Op een woonoppervlak tot 50 m2, de maximale maat voor een Tiny House, kun je met een beetje inspanning en creativiteit best aan het Bouwbesluit voor nieuwbouw voldoen. Maar een permanente omgevingsvergunning voor een Tiny House On Wheels krijgen? Dat is een hele tour. Het Bouwbesluit is gebaseerd op ouderwetse opvattingen over wonen en houdt geen rekening met een kleine woonwens. Met name RC waarden zijn moeilijk te halen in een THOW omdat de muren dan al snel te breed worden. Dan houd je te weinig binnenruimte over om aan de prestatie eisen voor minimaal gebruiksoppervlak te voldoen. De breedte van de trailer is hierbij de beperkende factor.

Gelijkwaardigheidsargumentatie

Om het THOW permanent vergund te krijgen heeft Antti een gelijkwaardigheidsargumentatie opgesteld voor maar liefst drie verschillende prestatie eisen uit het Bouwbesluit. Een daarvan draaide om de vloerisolatie. Het Bouwbesluit gaat er voor de isolatiewaarde van de vloer van uit dat de vloer van een huis op de aarde staat. Bij een THOW bevindt de vloer zich op een trailer, waardoor er open ruimte is onder de vloer. De vloer is dan te sterk geventileerd. Daardoor moet je aan een hogere isolatiewaarde voldoen. De slimme oplossing die Antti hiervoor gevonden heeft is om een soort rokje om het huis te maken die deze ruimte afschermt, zodat de wind er niet meer onderdoor kan waaien. Zo kun je deze ruimte als een kruipruimte beschouwen en is een reguliere/lagere isolatiewaarde vereist.

Er waren daarnaast gelijkwaardigheid argumentaties nodig voor de energie prestatie, het niet gebruikmaken van riolering en de verblijfsruimte De prestatie eisen voor de minimale verblijfsruimte geeft weer dat de kamer minimaal 2,40 meter breed moet zijn. De achterliggende gedachte is dat je er dan een tafel met vier stoelen in kunt zetten waar je nog langs kunt lopen. Met een THOW van 2,55 breed lukt het na aftrek van de wanden met voldoende isolatie niet om 2,40 meter binnenruimte over te houden. Het feit is dat in dit THOW met gewoonlijk twee mensen getafeld wordt, maar er zijn slimme oplossingen in het THOW uitgevoerd waardoor er ook vier mensen kunnen tafelen. Een tafel kan opklapbaar of uitschuifbaar zijn. Het gebruikscomfort is hierdoor niet anders dan het bouwbesluit bedoelt.

Pionieren op vergunningsgebied

Het vergunningenproces is best complex. Er moest een plan komen voor de hele kavel, Antti en Oscar hebben samen bepaald waar het Tiny House precies moest komen. In de praktijk bleek dit niet uitvoerbaar omdat er een aantal bomen op de kavel staan en moest het Tiny House een paar meter verschoven worden. Maar, er moet dan ook weer een aangepaste tekening ingediend worden voor de vergunning. Volgens Antti is er nu goed contact met de ambtenaar vergunningen van de gemeente. Antti: ‘Er heerst een hele constructieve sfeer met de betrokken ambtenaar, dat is door het hele vergunningsproces het geval geweest. Waar in het begin de Tiny House bouw nieuw was, is de gemeente Den Helder nu een gemeente die weet waar ze mee bezig is.’

Inmiddels is er dus veel ervaring opgedaan wat het vergunningsproces voor de volgende Tiny Houses in Den Helder behoorlijk zal bespoedigen. Maar ook op andere plekken in Nederland waar Tiny House projecten worden ontwikkeld kan deze ervaring goed van pas komen. Antti ondersteund graag andere toekomstige Tiny House bewoners in de ontwerp fase en met de vergunningsaanvraag.

Dankjewel dat jullie de tijd hebben genomen om onze vragen zo uitgebreid te beantwoorden! We wensen Oscar en zijn vrouw Thea veel woonplezier in Den Helder, en Liesbeth en Oscar succes met de bouw van het Tiny House van Liesbeth!

 

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website