1 op de 5 Nederlanders wil in Tiny House wonen

Al enkele jaren volgt USP Marketing Consultancy de interesse in Tiny Houses onder Nederlandse woonconsumenten. Ook recent is weer een onderzoek uitgevoerd en wij zijn natuurlijk super benieuwd naar de kakelverse resultaten. Waar in het begin de daadwerkelijke interesse nog twijfelend was, is er nu een vaste, relatief grote groep met interesse om te wonen in een Tiny House. Gemeenten lijken ook langzaam over de brug te komen met locaties. En particuliere initiatieven, gecombineerd met diverse corporaties die participeren, zorgen voor diverse geslaagde projecten in heel Nederland.

20% van de Nederlandse woonconsumenten zou in een Tiny House willen wonen en bijna 30% van de sociale huurders.  Veerle Forschelen-Janssen van USP licht de percentages toe: “Van alle Nederlanders zegt 20% het Tiny House concept interessant te vinden en er zelf ook wellicht in te willen gaan wonen. Nog eens 42% vindt het wel een interessant concept, maar ziet zichzelf nog niet in een Tiny House wonen.” De interesse om zelf in een Tiny House te wonen is hoger dan gemiddeld onder jongeren tot 35 jaar en zogenaamde empty-nesters, tussen 50 en 75 jaar oud. Veerle voegt hieraan toe: “Logischerwijs is de interesse minder groot in de leeftijdsgroep 35 tot 50. Dit zijn vaak gezinnen, waarvoor ruimte doorslaggevend is in een woning. Ook is de interesse minder groot bij ouderen boven de 75 jaar, die in een vervolgwoning op zoek zijn naar extra comfort of zorg.”

De interesse is met name hoog onder huurders, maar liefst 29% van de sociale huurders in Nederland zegt wellicht in een Tiny House te willen wonen. “Ook hier zien we dat het met name jongeren onder de 35 jaar zijn en de groep tussen de 50 en 75 jaar, die interesse hebben. De afmeting van een Tiny House is de belangrijkste reden voor degenen, die geen interesse hebben. Het is grappig om te zien, dat juist de beperkte oppervlakte een reden is voor geïnteresseerden om wel in een Tiny House te willen wonen, naast het duurzaamheidaspect. Voor starters geldt bovendien, dat de flexibiliteit en prijs als groot voordeel wordt gezien.”

Een Tiny House (stro-leembouw) in aanbouw op Minitopia, in samenwerking met woningbouwvereniging Minitopia Zayaz

De twee grootste uitdagingen voor de corporatiesector de komende jaren zijn het woningtekort en de verduurzamingsopgave. Tiny Houses bieden oplossingen voor beide. Veerle zegt: “De grote interesse onder huurders is hoopgevend. De afgelopen jaren zijn er door corporaties al diverse projecten ontwikkeld met kleinschalig wonen. Hierbij is bijvoorbeeld gekozen voor seriematig geproduceerde prefab microwoningen, die worden geplaatst op een tijdelijke locatie als verlichting van de lokale woningmarkt. Vaak hebben bij dit soort projecten bepaalde doelgroepen voorrang, zoals spoedzoekers, asielzoekers of jongeren. Maar je ziet tegelijkertijd ook een toename van experimenten, waarbij corporaties participeren in co-creatie projecten met toekomstige bewoners. Hierbij ligt het initiatief soms bij de toekomstige bewoners en soms bij de corporatie. In dit soort projecten ligt de nadruk veel meer op het duurzaamheidsaspect en de participatie dan op tijdelijk en snel.”

Het eerste Tiny House in de sociale huur in Den Helder, van Woningstichting Den Helder (bron: regionoordkop.nl) 

Corporaties blijken soms nog huiverig om te starten met een project van een of meerdere Tiny Houses. Is er wel voldoende interesse? Hoe werkt de participatie van toekomstige bewoners? Wie draait voor welke kosten op? Wat als de huurder gaat verhuizen? Maar ook: welke materialen en nieuwe duurzame toepassingen kunnen worden toegepast? Veerle vindt het delen van ervaringen heel belangrijk: “Naast de vele blogs voor en door bewoners met hun ervaringen, is het voor corporaties en gemeenten ook belangrijk om ervaringen bij andere gemeenten en corporaties te horen en te delen. Geslaagde projecten zijn superbelangrijk om als katalysator te werken bij deze ontwikkeling.”

Wil je meer weten over het onderzoek of de onderzoekers, klik dan hier;

USP Marketing Consultancy

Illustratie: Marcel van Mierlo

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website