Oproep: meer ruimte voor burgerinitiatieven woningmarkt

Misschien wist je dit al, maar naast mede-initiatiefnemer van TinyFindy ben ik ook oprichter en projectleider van stichting Tiny House Nederland. De non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet om klein en duurzaam wonen in Nederland mogelijk te maken voor de vele mensen die dat graag willen. Met een team van vrijwilligers door het hele land werken we al ruim vier jaar aan deze missie. Nu hebben we de krachten gebundeld met een aantal prachtige andere initiatieven die zich net als ons inzetten voor burgerinitiatieven op de woningmarkt, om een sterk signaal af te geven naar onze overheid. Hieronder lees je het bericht over deze brief, die ook op de Tiny House Nederland website te vinden is.

Dinsdag 19 mei heeft de Tweede Kamer een schriftelijke overlegronde over nadere keuzes in het kader van de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In een Kamerbrief van 23 april jl. heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren haar uitwerking van de nieuwe richtinggevende keuzes in de NOVI aan de Tweede Kamer leden meegedeeld. Helaas zijn in deze keuzes de burgerinitiatieven op de woningmarkt zoals zelfbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap, buiten beschouwing gelaten.

Om die reden heeft stichting Tiny House Nederland een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden, in samenwerking met een aantal sterke partners die zich ook al jarenlang inzetten voor particuliere wooninitiatieven.

In de brief die je hieronder kunt downloaden verzoeken wij de Tweede Kamerleden om minister Ollongren te herinneren aan een aantal van haar eigen voornemens met betrekking tot burgerinitiatieven. Daarbij benadrukken we dat ruimte geven aan burgerinitiatieven op de woningmarkt niet alleen diverse maatschappelijke voordelen heeft, maar ook economisch zeer goed te verantwoorden valt.

Anno 2020 met de komst van de Omgevingswet kan het niet zo zijn dat alle (financiële) ruimte op de woningmarkt overgelaten wordt aan projectontwikkelaars en woningcorporaties alleen. Ruim 30% van de Nederlandse bevolking heeft interesse in het zelf vormgeven van zijn/haar woonomgeving. Deze wensen staan dikwijls niet op een lijn met de belangen van de ontwikkelaars, waardoor er weinig diversiteit en maatwerk te bekennen is in het huidige woningaanbod. In deze zogeheten participatiemaatschappij lijkt het voor de hand liggend dat particulieren dan de mogelijkheid geboden wordt zelf hun huis te bouwen of laten bouwen, zij het individueel of samen met anderen. Of dat nu een Tiny House is of een groepje woningen op een boerenerf, een Knarrenhof of een ecodorp. Geef mensen de kans het zelf te bedenken uit te voeren. Dan zie je pas echt duurzame innovatie en de veelkleurigheid van de samenleving tot bloei komen.

Wij danken het tot stand komen van deze brief aan de zeer waardevolle input van Jacqueline Tellinga, lid Expertteam Eigenbouw en jarenlang pleitbezorger van zelfbouw, en de samenwerking met de volgende initiatieven:

Je kunt de brief hier downloaden.

 

1 comments

  • christel

    ik wens dat bewoners binnen ruime kaders meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan wonen

    Reply

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website