Tiny Houses in Europa

Nederlandse Tiny House pioniers hebben een eigen Tiny House stichting, websites van bewoners en makers, Facebook pagina’s over bouw en wonen, woonlocaties en proefprojecten verspreid over het land, opleidingen en workshops, inspiratie boeken, prijsvragen, een jamboree en werken samen ter verbetering van regelgeving.  Maar hoe gaat het met de Tiny House hausse in andere Europese landen? Oftewel: hebben onze buren al een Tiny House? Een eerste indruk.

België

Thamy is vicevoorzitter van Tiny House Vlaanderen. Enthousiast vertelt ze over de Belgische ervaringen tot nu toe. “Aangezien er bij ons geen specifieke wetgeving of definitie bestaat van Tiny Houses zijn er ook geen zekerheden. Wij raden altijd aan om met een stedenbouwkundig ambtenaar in overleg te treden over de lokale mogelijkheden.”

In België mag je alleen een woning bouwen op bouwgrond. Om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, moet je voldoen aan:

  • stedenbouwkundige verordeningen
  • verkavelingsvoorschriften,
  • ruimtelijk Uitvoeringsplannen of gewestplannen
  • algemeen veiligheid- en gezondheidscodes (minimum oppervlakte, licht en zicht)
België – Wildernest

Daarnaast dient een vergunde woning ook te voldoen aan technische eisen, zoals EPB (energieprestatie en binnenklimaat), riolering, keuring van water en elektriciteitsvoorschriften.

Thamy zegt: “aangezien Tiny Houses niet voldoen aan deze normen kunnen ze niet worden vergund en dus ook niet gebruikt worden als permanente woning en kan er ook geen woonadres op worden aangevraagd. En omdat Tiny Houses niet gezien worden als woning kan er ook geen hypothecair krediet voor worden aangevraagd Noch kan men het huisje verzekeren als woning.”

Voor tijdelijk gebruik van een Tiny House, bijvoorbeeld voor toeristische activiteiten (overnachtingen) geldt andere wetgeving. Ook hier raadt Thamy aan om eerst contact op te nemen met de gemeente. “Een mogelijke oplossing om, tijdelijk en onder voorwaarden, in een klein huisje te gaan leven, is dat je een huisje naast een reeds vergunde woning plaatst. Op deze manier is het woonadres opgelost.“ Dit heeft wel als consequentie dat alle personen die op hetzelfde adres geregistreerd staan een gezin gaan vormen voor de belastingen, uitkeringen en ziekteverzekering. De gemeente kan kiezen om dit te gedogen of de gemeente vraagt om het huisje toch te vergunnen als bijgebouw.

België – Wildernest

Nog steeds kan het huisje dan niet als permanente woning worden gebruikt. Thamy: “Indien de gemeente meegaand is, kan de minimale oppervlakte norm voor permanente bewoning wel worden gehaald, als men een deel van de reeds vergunde woning opneemt in de gebruiksoppervlakte van het Tiny House. Dit kan in specifieke gevallen goedgekeurd worden. Een verplaatsbaar Tiny House is nog complexer om te vergunnen. “Het gedoogbeleid van gemeenten is een beetje willekeur. Als het bestuur wijzigt, verliest men de zekerheid, bijvoorbeeld als buren beginnen te klagen van overlast.”

Er is een Facebook groep voor Tiny House geïnteresseerden ’Tiny Houses Belgium’,

De meeste mensen in deze groep wonen echter niet zelf in een Tiny House. Thamy: “Ik ken enkele mensen die in een Tiny House wonen, voornamelijk in de tuin van de ouders of een woonwagenpark. We horen wel dat gemeentes er open voor staan, maar het is niet altijd mogelijk om dit wettelijk te doen, tenzij er vanuit de politiek een soort proefproject komt.”

Duitsland

Peter Pedersen is Tiny House fan en directeur van producent Rolling Tiny House in Duitsland. Hij vertelt gepassioneerd over de recente ontwikkelingen. “Een stichting of organisatie voor de Tiny House beweging hebben we in Duitsland nog niet. Sinds 5 jaar is ook Duitsland bekend met Tiny Houses. In het begin bestond de beweging voornamelijk uit Doe het zelvers, die elkaar troffen op Facebook. Maar de laatste jaren is een professionaliseringsstap gezet. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de juiste bouw- en milieuwetgeving en vergunningen voor staplaatsen in en om de steden.” Op campings mag je ook in Duitsland niet permanent wonen, de voorzieningen zijn er in de winter ook niet geschikt voor. “Dus wordt gezocht naar andere locaties.  Wij bouwen overigens alleen Tiny Houses On Wheels met een bouwvergunning en klassieke aansluiting voor Stroom, water en afvoer.”

Duitsland – Rolling Tiny House gmbh

Polen

Marcin was de eerste buitenlandse deelnemer aan TinyFindy. Daar moet toch een reden voor zijn: “Het idee van Tiny Houses begint zich langzaam te verspreiden in Polen. Zover ik weet, heeft nog niemand zich definitief in een Tiny House On Wheels gevestigd. Er is zeker interesse van de media en van individuele klanten, maar er is nog geen hype, laat staan een trend.

De wet in Polen lijkt erg op die in andere landen, alleen heeft Polen minder mobiele tradities en het kan daarom moeilijker zijn voor gemeentelijke autoriteiten om te begrijpen wat de gedachte is achter de Tiny House beweging.  Vanwege onze relatief lage grondprijzen buiten de steden is de lage prijs van een Tiny House ook geen doorslaggevende reden je traditionele huis in te wisselen voor een Tiny exemplaar, zoals in West-Europa.

Mijn eigen Tiny House, Redukt, staat al vele maanden op mijn land en tot nu toe zijn er geen problemen. Ik zie dat ook Tiny Smart House Polska 2 of 3 mooie huisjes heeft gebouwd. Ook is er in sociale media een toename te zien van de uitwisseling van foto’s en inspiratie. En er is inmiddels een televisieprogramma over Tiny Houses, “Odjazdowe domy”.

Polen – REDUKT

Zweden

In Zweden is veel bos, wordt veel hout geproduceerd en zijn de grondprijzen relatief laag. Is dat nou een voordeel of een nadeel voor Tiny Houses?

Urban en z’n Nederlandse partner Ramona, van Urban Bygg & Tiny House Sverige, hebben een eigen timmerbedrijf in Iggesund. Urban is altijd al geïnteresseerd geweest in opvouwbare huisjes en gebouwtjes om mee te reizen. Niet verwonderlijk dat hij zich heeft verdiept in de Tiny House movement en een eigen Tiny House heeft gebouwd, dat in zijn achtertuin staat. Ze hebben plannen om er meer te bouwen, maar dan moet eerst de eerste worden verkocht.

Ramona: “We hebben ons privéterrein aan het Hennan-meer, in een groot bosgebied, geen buren, wel elanden, beren en andere leuke dieren. Ons plan was om hier een Tiny House-dorp te creëren, met een outdoor bubbelbad op een heuvel met uitzicht op het meer en de bergen. En een sauna aan het meer, zodat je na de sauna in de winter in een ijsgat in het water kunt springen. We hebben ook een idee om een Tiny House te bouwen voor op het water en een op een grote slee die we willen bouwen voor op het ijs, zodat je vanuit je Tiny House kunt ijsvissen.”

Zweden – Tiny House Urban en Ramona

Ramona en Urban praten ook met verschillende campingbezitters over het plaatsen van een Tiny House en dat is geen probleem. “Maar op support van de overheid hoef je niet te rekenen. In onze optiek zijn mensen in Zweden juist meer en meer geïnteresseerd in Tiny Houses. Om erin te wonen en ze ook zelf te bouwen. Toch zie je ze nog niet op de weg. Met de zwaardere kleine huizen, mag je ook niet op de weg rijden. Daarom was het een uitdaging voor ons om een Tiny House On Wheels te bouwen.” Het huisje is onder de 3500 kg en gebouwd op een trailer.

“De huizenprijzen in Zweden, zelfs met grond, zijn veel goedkoper dan in Nederland, dus we denken dat Tiny Houses niet zo snel zullen groeien als in Nederland, omdat het kopen van een Tiny House simpelweg duurder is dan een traditioneel huis.”

Deze blog is een verzameling gesprekken en indrukken en kan niet worden gebruikt voor marktanalyses. Illustraties en tekst: Marcel van Mierlo.

6 comments

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website