De Duinvallei: Tiny Houses en meer in Katwijk

Stel: je hebt als gemeente een stuk grond van 10 hectare in bezit, waar op een zeker moment de N206 naartoe verlegd moet worden. Maar door gebrek aan financiering zal dat de komende 10 nog niet gebeuren. Wat doe je dan in de tussentijd met die grond? Die geef je terug aan de samenleving, zodat de gemeenschap zelf kan beslissen wat er in die tijd mee gebeurt. Dat is wat de gemeente Katwijk heeft gedaan met de Duinvallei, iedereen met een leuk plan kon dit indienen en een van de gekozen initiatieven is het Tiny House village van Christian van Tol.

Inmiddels staan er al vijf Tiny Houses in de Duinvallei, er mogen er uiteindelijk acht bewoond worden. Voor het zo ver was dat de eerste bewoners hun huisje op de prachtige locatie nabij de duinen van Katwijk mochten plaatsen, moest er wel wat werk verzet worden. Wijkregisseur Ton den Butter van de gemeente Katwijk vertelt met plezier over het omvangrijke project.

Wijkregisseur Ton den Butter van de gemeente Katwijk

Alle initiatieven die zijn ingediend door lokale organisaties en bewoners moesten getoetst worden aan een kader dat de gemeente heeft opgesteld en beoordeeld worden door een ‘Q team’. Dit Quality team is samengesteld uit bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven uit de omgeving. Denk aan verenigingen, scholen, natuur & milieu organisaties, lokale ondernemers, bewoners et cetera. De gemeente heeft zich minimaal met de invulling van het project bemoeid en heeft vooral een faciliterende rol aangenomen. Kijk, dat is participatie!

Het Q team mocht zelf bepalen hoe ze de inzendingen gingen beoordelen. Er moest een selectie van haalbare initiatieven gemaakt en aan het college gepresenteerd worden. Er werd een grote tent in het gebied gezet waar de ideeën tijdens een bijeenkomst gepresenteerd werden, er was een website waar men informatie kon vinden. Uiteindelijk zijn er tussen de twintig en dertig initiatieven geselecteerd die door middel van pitches om een plekje in de Duinvallei streden. Daarvan bleven er negen initiatieven over die op genoeg draagvlak in de gemeenschap konden rekenen en een degelijk businessplan konden overleggen. In juli 2017 besloot het college van B&W op advies van het Q team welke initiatieven uitgevoerd mochten worden. Naast het Tiny House project mochten onder andere een biologische tuinderij, imkerij en een duintuintjes initiatief (volkstuintjes, maar dan in de duinen) zich tot de gelukkige winnaars rekenen.

Een van de winnende initiatieven: de imkerij met prachtig aangelegde bloementuin

Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Er moeten overeenkomsten worden getekend en  omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Voor de ambtenaar vergunningen is het geen makkelijke opgave geweest. Tiny Houses vergunnen vraagt om denken in mogelijkheden en de randjes van de regelgeving opzoeken. Uiteindelijk was dat de grootste uitdaging, vertelt Ton. Om de kansen op succes te vergroten voor vergunning van alle winnende initiatieven hebben zij de collega’s al vroeg in het project betrokken. Ze hebben goed uitgelegd wat de bedoeling is en hen gevraagd een flexibele houding aan te nemen. De Tiny Houses moesten een omgevingsvergunning krijgen waarbij ze getoetst werden aan het Bouwbesluit, daarvoor werd bijvoorbeeld gekeken naar de eisen voor woonboten en woonwagens. De tijdelijkheid van het project gaf ruimte om flexibel te zijn in de vergunningsverlening. Er moest daarbij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan komen. Het is gelukt: in april 2018 stond het eerste Tiny House in Katwijk, dat van Christian van Tol en zijn partner.

Initiatiefnemer Christian van Tol voor zijn zelfgebouwde Tiny House

Christian heeft als initiatiefnemer de regie over de werving en selectie van de overige zeven Tiny Houses en bewoners in handen gekregen. Om aan geïnteresseerden te komen hoefde hij niet veel moeite te doen, slechts één artikel over het project in de lokale krant zorgde samen met mond op mond reclame voor voldoende aanmeldingen. Samen met de toekomstige bewoners is er in 2018 een vereniging opgericht en zijn er afspraken gemaakt over hoe het terrein van 2200 m2 ingedeeld zou worden. Het vijfde Tiny House is onlangs geplaatst en de bewoners zijn er inmiddels ingetrokken. Ieder Tiny House heeft een kavel van ongeveer 50 m2, de ruimte tussen de kavels is gemeenschappelijk terrein. Als een bewoner daar een moestuintje wil aanleggen dan wordt het eerst in de groep overlegd. Er zijn inmiddels her en der kleine moestuintjes ontstaan en er is één water en stroompunt aangelegd als back-up voor de verder zelfvoorzienende huisjes. Wel zo prettig, mocht het weer eens twee maanden niet regenen. Christian heeft overigens nog weinig last van de droogte gehad. Met zijn twee x 1000 liter opslagtanks heeft hij sinds hij hier woont nog niet zonder water gezeten. Water voor de tuin haalt hij met een dompelpomp water uit de sloot.

Er staan twee borden op het terrein waarop de ‘leefregels’ voor bezoekers staan vermeld. Het is een semi openbaar terrein en iedereen is van harte welkom, als er maar zuinig met spullen van anderen omgegaan wordt. Christian en zijn buren hebben liever niet dat er hele bussen bezoekers langs komen. Ze wonen hier, en dat is dat. Maar omdat er toch wel veel interesse is in Tiny Houses zijn ze van plan om een keer dit jaar een open dag te houden. Dat zal waarschijnlijk ergens in de zomer plaatsvinden (wanneer er een datum bekend gemaakt is zullen we dit melden in de TinyFindy nieuwsbrief).

Ton: ‘het hele project is een goede oefening geweest voor de komst van de Omgevingswet, waarin voor het faciliteren van participatie een grote rol voor de gemeente is weggelegd. Het is goed om af en toe eens anders naar je werk te kijken. We zijn er voor de burger en we kunnen helaas niet iedereen blij maken, maar we proberen binnen wat er juridisch kan aan zoveel mogelijk vragen tegemoet te komen.’

Wat een prachtig voorbeeld van een geslaagd participatie project met gemeente en inwoners, en het nuttig en duurzaam inzetten van tijdelijk onbenutte terreinen. Onze complimenten aan de gemeente Katwijk, het Q team, alle initiatiefnemers en betrokkenen! Wij van TinyFindy worden heel blij van dit initiatief en hopen dat het navolging gaat krijgen in andere gemeenten.

5 comments

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website