Groningen omarmt Tiny Houses

Op 16 februari 2017 stemde de raad van de gemeente Groningen unaniem voor het initiatiefvoorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren. In dit voorstel werd de gemeente gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor Tiny Housing en locaties aan te wijzen waar Tiny House woonprojecten uitgevoerd kunnen worden. Inmiddels zijn er twee locaties aangewezen. In de nabijgelegen gemeente Ten Boer is ook een project ontstaan waarin Tiny Houses een plaats hebben. Genoeg reden om eens een bezoekje te brengen aan Groningen en een van de aanjagers van deze ontwikkelingen te spreken: Martijn van der Glas.

Wonen in Groningen

Martijn is raadslid voor GroenLinks Groningen, werkt voor de gemeente Aa en Hunze en heeft zijn eigen bedrijf in milieuadvies. Hij is dé persoon bij uitstek om ons alles over de Tiny House ontwikkelingen in Groningen te vertellen.  Maar wacht even, allereerst spreken we over Lutje Hoeskes in plaats van Tiny Houses in Groningen. Het is natuurlijk wel belangrijk om de juiste terminologie te gebruiken!  Groningen is een oer-socialistische stad met goede banden met haar woningcorporaties, vertelt Martijn. Sociale huurwoningen worden niet weggemoffeld maar worden op prominente, prachtige locaties gerealiseerd. De studentenstad (ca. een op de vier van de inwoners is student) kampt net als de rest van Nederland met een woningtekort, wat deels opgelost wordt door tijdelijk containerwoningen voor studenten te plaatsen op het Suikerunie terrein. In november zijn er verkiezingen en vanaf 1 januari komen Groningen, Haren en Ten Boer samen in de nieuwe gemeente Groningen.

Groot draagvlak voor Tiny Houses in de gemeente

Politieke partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren sloegen de handen ineen en schreven een initiatiefvoorstel, nadat zij in toenemende mate vragen van inwoners kregen die in een Tiny House wilden wonen. Het was voor de partijen erg zoeken naar de juiste weg. Om erachter te komen wat deze Tiny House aspiranten nu precies wilden organiseerden ze een informatiebijeenkomst welke druk bezocht werd en hielden een enquête. Waar men in eerste instantie dacht dat het voornamelijk om jonge pioniers zou gaan, bleek de praktijk anders. De aanmelders waren heel divers in leeftijden en woonwensen. Het initiatiefvoorstel werd vervolgens geschreven, ingediend en unaniem aangenomen. Niet alleen de politieke partijen omarmden het innovatieve woonconcept maar ook de betrokken ambtenaren waren vanaf het begin zeer bereid om te helpen.

Onderzoek en locaties

Alle neuzen staan de goede kant op in Groningen, wat de realisatie van Tiny Houses betreft. De raad is unaniem voor, er is geen weerstand, ambtenaren en wethouders zijn allen enthousiast. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement ‘Let’s Gro’ hebben studenten van de Academie van Bouwkunst naar twaalf mogelijke locaties voor Tiny Houses in Groningen gekeken, waarvan het college twee geschikte opties geselecteerd heeft: Meerstad en Westpark. Dit zijn beiden zeer groene locaties waarbij de studenten gevraagd werd om met bruikbare oplossingen te komen.

Meerstad

Meerstad is een enorm groot uitbreidingsgebied ten oosten van Groningen waar de gemeente voornamelijk plek wil bieden aan gezinnen. Bij de planvorming is vastgesteld dat 1/3e van het gebied bebouwd mag worden, 1/3e is water en 1/3e natuur. Daarmee is het een uniek woningbouwproject met veel natuur, waar ook nog eens veel ruimte is voor zelfbouw. Je ziet er veel energie neutrale woningen, zelfs in de sociale huursector. Het is landelijk wonen op fietsafstand van de stad. De gemeente heeft een flinke hoek van het gebied aangewezen als mogelijke locatie voor Tiny Houses, maar wil niet dat het een ‘kring huifkarren rond een kampvuur’ wordt. Het zal hier dus gaan om een permanent wijkje met de wat chiquere, vaak pre-fab Tiny Houses op grote kavels. De insteek is dat het een CPO project wordt: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De groep bewoners, die momenteel nog niet gevormd is, zal gaan samenwerken met Bureau Meerstad.

Westpark

In het nieuw in te richten Westpark kun je al een aantal prachtige groene initiatieven vinden, waaronder ‘Tuin in de stad’. Dit initiatief van Frans Kerver is een kassencomplex bestemd voor groene initiatieven. Iedereen is welkom om te komen (moes)tuinieren en er is een kerstbomen adoptie project opgezet. Frans stond open voor het bieden van ruimte aan enkele Tiny Houses, mede omdat er wat toezicht nodig was op het nog grotendeels braakliggende Westpark. Het is een groen gebied dat in het verleden door de suikerfabrieken gebruikt werd om ‘tarra’ te storten (vrijgekomen grond bij de verwerking van suikerbieten). Op deze ophogingen is het Westpark aangelegd.

We zijn op bezoek gegaan bij het Westpark en de Tuin in de Stad. Er is een initiatiefgroep opgestaan die op deze locatie een Tiny House woonproject wil vormgeven, met een levendige Faceboek groep. Momenteel zijn er ongeveer vijftien leden actief en heeft de groep zo’n tachtig geïnteresseerden op de lijst staan. Een van de actieve leden is Rikkie Kuilder die ons graag meer vertelde over de plannen voor Westpark. De gemeente heeft aangegeven de Tiny Houses voor 15 jaar te willen toestaan. Permanent is geen optie, daar het terrein geen bestemming wonen heeft en binnen de milieuzone van de suikerfabriek valt. Maar er kan wel tijdelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan. Omdat het om tijdelijk wonen gaat heeft de initiatiefgroep ‘Lutje Westpark’ besloten intensief samen te werken met Tuin in de Stad en elkaar te versterken. Het prachtige stro-leem gebouw dat Tuin in de Stad gebruikt voor haar activiteiten mag ook door de Tiny House bewoners als gemeenschappelijke ruimte worden gebruikt. De twee projecten sluiten prachtig aan op het gebied van gemeenschapsvorming en natuurbeleving.

De initiatiefgroep werkt samen met de gemeente en er is goed contact met de projectleider van Westpark en de stedenbouwkundige. Er is zelfs een gezamenlijk Pinterest account opgezet waarin ideeën gedeeld worden om zo tot een gezamenlijk gedragen beeld van het nieuwe wijkje te komen. Ook zijn de gemeentelijke projectgroep en de kerngroep van Lutje Westpark op werkbezoek geweest in Almere en Oosterwold. De initiatiefgroep heeft invloed op hoeveel Tiny Houses er mogen komen en er zijn meerdere locaties aangewezen binnen het park. Eind dit jaar wordt er een voorstel naar de wethouder gestuurd. Er zijn nog een paar ‘go/no-go’-momenten waar rekening mee moet gehouden worden, maar het proces verloopt voorspoedig. Westpark wordt in tegenstelling tot Meerstad een locatie waar echt gepionierd mag worden. De Tiny Houses worden deels off-grid; wel met een wateraansluiting maar niet met riolering en gas.

Woldwijk, Ten Boer

In de naastgelegen gemeente Ten Boer is ook een locatie voor Tiny Houses ontstaan, in het innovatieve plan Woldwijk. Ten Boer is aardbevingsgebied en de gemeente had behoorlijk wat grond in haar bezit waar reguliere woningbouw niet mogelijk was. De gemeente riep mensen op om met initiatieven te komen en zo ontstond het idee voor een duurzame broedplaats waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd kan worden. De ideeën stroomden binnen, waaronder plek voor Tiny Houses. Om voor al die initiatieven aparte omgevingsvergunningen aan te vragen is niet erg efficiënt, dacht wethouder Annie Postma. Met haar inzet heeft de gemeente voor het project Woldwijk een bijzondere ontheffing gekregen. Er is nu een vergunning waaronder alle initiatieven vallen. Zo ook de Tiny Houses waarvan er momenteel twee op Woldwijk bewoond worden. Er is ongetwijfeld veel meer over Woldwijk te vertellen, maar daarover zullen we een andere keer meer schrijven.

Lange processen

Zoals je ziet gebeurd er veel in Groningen om het mogelijk te maken dat mensen in Tiny Houses kunnen gaan wonen. Zelfs als de neuzen allemaal de goede kant op staan en er gedreven mensen zijn om de kar te trekken, zijn het langdurige processen. Voordat er eindelijk gewoond kan worden gaan er zo maar een aantal jaren overheen. Maar, je moet ergens beginnen. Andere gemeenten zullen de vruchten plukken van het pionierswerk dat Groningen doet en daarom juichen we de gemeente en initiatiefnemers van harte toe. Wil je meer weten over de Tiny House woonmogelijkheden in Groningen? De gemeente heeft een aparte website opgericht: http://woneninlutjehoeskes.nl/

Voor meer informatie over Woldwijk kun je hier terecht: https://www.woldwijk.nl/

 

 

 

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website