Minitopia biedt tijdelijke woonruimte aan zelfbouwers

In 2016 was de Tiny House beweging nog maar net op gang aan het komen. De plekken waar je in je eigen compacte huisje mocht wonen waren schaarser dan schaars , maar in Den Bosch ging Minitopia van start: een project rond anders wonen van Rezone in samenwerking met Woningbouwvereniging Zayaz. In juni 2018 is Minitopia verhuisd naar een voormalige milieustraat in de Poeldonk, waar in de eerste fase vijftien Tiny Houses bewoond mogen worden voor een periode van vijf jaar. TinyFindy reisde voor je af naar Den Bosch en ging op bezoek bij Menno Versluis: een van de bewoners van Minitopia Poeldonk.

Menno woont met zijn vriendin Rhona in een Tiny Loft van Mill Home in Minitopia. Het is behaaglijk warm in het huisje, waar Tessa Peters en Rolf van Boxmeer van Rezone even later ook aansluiten. Het duo creëert onder de noemer Rezone projecten op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media, waaronder Minitopia.

Van Tiny Loft single naar duo

Menno is als Tiny House gespecialiseerd architect aangesloten bij Woonpioniers en gaat op termijn in een Tiny House van eigen ontwerp wonen, dat hij samen met Mill Home aan het ontwikkelen is. Dat ontwerp zal dan ook in productie worden genomen voor de verkoop aan andere Tiny House liefhebbers. Voor het zover is woont het stel echter met veel plezier in de Tiny Loft. De ‘single’ waar ze momenteel in wonen wordt dit voorjaar omgeruild voor een groter model, de ‘duo’. Als ik Menno vraag of ze ruimte te kort hebben in de single, begint hij te glimlachen: ‘Nu nog niet, maar we wonen hier straks met zijn drieën.’

Niet per se tiny

Minitopia geeft ruimte aan zelfbouw en flexibele woonvormen. Het gaat hier dus niet per definitie om Tiny Houses, wat groter dan de gebruikelijke bovengrens van 50 m2 mag ook. Het flexibele, tijdelijke karakter van de woningen is de belangrijkste factor die hier telt. De woningen moeten makkelijk en snel te plaatsen of op te bouwen zijn en ook weer makkelijk weg kunnen. Momenteel zijn er dertien huizen bewoond en nog twee in aanbouw. Wanneer de laatste twee huizen ook op hun plek staan wonen er zesentwintig mensen en één kind op Minitopia. Maar niet voor lang, er is uitbreiding komst: twee Minitopia stellen zijn in blijde verwachting, waaronder Menno en Rhona.

De meeste woningen in Minitopia zijn eigendom van de bewoners. Daarnaast test Woningbouwvereniging Zayaz vijf woonvormen uit in Minitopia en verhuurt deze huizen. Onder andere een Wikihouse, waarbij Rezone betrokken is bij het ontwerp en de begeleiding van het project. Er is een huis van Nezzt en een huis van The New Makers. De bewoners hebben de optie de woning zelf op te bouwen waardoor de huurprijs omlaag gaat. Een voorwaarde voor aanmelding was dat de gegadigden al op de wachtlijst van Zayaz stonden. Maar liefst rond de veertig kandidaten hebben zich aangemeld.

Bouwen, wonen en werken op één plek

Voor de nieuwe locatie van Minitopia waren meerdere locaties op het oog. Uit een door Rezone opgestelde shortlist bleek de voormalige milieustraat als de meest geschikte optie uit de bus te komen voor zowel de gemeente Den Bosch en Rezone als de bewoners, die vanuit de eerste Minitopia locatie wilden mee verhuizen. De gemeente heeft een straatnaam en huisnummers aangemaakt voor het project, de omgevingsvergunning werd verleend en de grote (of kleine?) verhuizing kon beginnen.

Naast het terrein is een plek waar een aantal loodsen anti-kraak worden verhuurd als atelierruimte. In een van die loodsen hebben de toekomstige bewoners de ruimte om hun huis te bouwen. Er is ruimte om aan vijf huizen tegelijkertijd te bouwen. Dat is ook nodig, op de plek waar de huizen komen te staan mag maximaal drie maanden gebouwd worden. Deze regel is bedacht om de overlast voor de mensen die er al wonen te beperken. In de loods mag langer gebouwd worden en het is wel zo prettig om een overdekte bouwplaats te hebben, dichtbij de locatie waar het huis komt te staan. Enkele Minitopianen hebben inmiddels een kleinere loods gehuurd als atelier ruimte. Rolf verteld: ‘De gemeente heeft een woon-werk visie voor dit gebied ontwikkeld voor de toekomst. Het is leuk om te zien dat die woon-werk functie nu al plaatsvindt.’

Samen maken we het mooi

Hoewel het op het eerste gezicht wat industrieel aanvoelt zie je, wanneer je over het terrein loopt, dat er toch ook veel groen in en rond het project aanwezig is. Er is een ontwerp voor het terrein gemaakt waarbij ieder huis met een soort ‘terp’ omgeven wordt welke de bewoners beplanten. Dat geeft een vriendelijk groen effect. Het industriële karakter heeft ook wel weer wat, de overblijfselen van de milieustraat worden goed benut. Zo wordt het voormalige kantoortje van de weegbrug binnenkort omgetoverd tot theehuisje. Veel van het werk doen de bewoners gezamenlijk. Er is een hechte community van creatieve geesten op het terrein. Ze organiseren klusdagen en de vrijwilligers van Rezone helpen mee om de gebouwen zoals de fietsenschuur en container berging te schilderen. Later dit jaar worden er ook rondleidingen georganiseerd.

De bewoners hebben een vereniging opgericht waarin ze zelf alle abonnementen organiseren zoals aansluitingen op energie en water. Er is één centrale aansluiting, maar ieder huis heeft ook een eigen elektra en watermeter waardoor iedereen evenredig aan het gebruik meebetaald aan de kosten.

Nog twee plekken beschikbaar

In fase twee van Minitopia Poeldonk is er plaats voor zeventien flexibele huizen, waarvan er nog maar twee plaatsen over zijn. Je kunt je aanmelden voor een van deze twee plaatsen via het aanbod op TinyFindy. Wonen op Minitopia kost € 300,- per maand. Daar krijg je een ‘plug en play’ plek met aansluitingen op nutsvoorzieningen en riolering voor, de kosten voor het verbruik van stroom en water zijn niet inbegrepen. De huizen staan tien meter uit elkaar vandaan en er zijn diverse gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ruimte met wasmachines.

Rezone regelt alle vergunningen en ontwikkeld Minitopia als een gezamenlijk experiment met de gemeente Den Bosch  Er is een vergunning afgegeven voor het hele project waardoor de afzonderlijk huizen alleen nog getoetst worden op constructieve- en brandveiligheid. Het project is in principe vergund voor een periode van vijf jaar.

Minitopia Heusden

Ondertussen zitten Rolf en Tessa niet stil. Ze zijn momenteel in gesprek met de gemeente Heusden om ook daar een Minitopia te starten. Er ligt een raadsvoorstel voor tien (tiny) huizen. De gemeente Heusden is erg geïnteresseerd in het concept ‘permanente tijdelijkheid’.  Dat wil zeggen een permanent beschikbare plek voor flexibele woningen. Ook de combinatie permanente en tijdelijke bewoners, zoals spoedzoekers, wordt interessant geacht en onderzocht. Wat Tessa en Rolf betreft komen er nog veel meer Minitopia locaties bij in de toekomst, als flexibele schillen rondom steden en dorpen. De interesse bij zowel gemeenten als woningbouwcorporaties is in ieder geval groot.

Iedere laatste woensdag van de maand zijn er rondleidingen op Minitopia Poeldonk. Voor meer informatie en opgeven, zie: www.minitopia.eu

5 comments

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website