Tiny wonen in de Randstad

Deze advertorial is geschreven door Daan Fröger van Future Home Concepts.

Tiny wonen, wonen in een klein huis is in. Minder (overbodige) spullen, minder hypotheek en minder kosten. Er kleeft helaas een probleem aan, als je tenminste permanent in je woning wilt verblijven. Gemeenten hebben bijna geen grond beschikbaar, soms wel voor een aantal jaren op een tijdelijke kavel, maar tot op heden nog bijna geen permanente locaties.  

Tijdelijk wonen is een onzekere situatie en financiële instellingen zijn er huiverig voor. Het resultaat: ‘helaas, we kunnen u niet aan een hypotheek helpen’. Grond voor klein wonen kan je in de Randstad bijna vergeten, het is te kostbaar. Behalve in Almere. Deze gemeente omarmt nieuwe woonvormen. In Oosterwold, een landelijk en zelfvoorzienend buitengebied tussen Almere en Zeewolde wordt klein wonen mogelijk gemaakt. Oosterwold ligt op slechts tien minuten van het Gooi, 20 minuten van Amersfoort en Utrecht en 25 minuten van Amsterdam. Het eerste initiatief Tiny House Farm met 31 plekken was snel uitverkocht.

Landelijke buiten wonen op eigen grond

Oosterwold ligt naast Almeerderhout, een bosrijke omgeving met landgoederen, akkers, weilanden en een golfclub. Met 4300 hectare ongeveer even groot als Amstelveen. De (landbouw)gronden zijn grotendeels eigendom van het Rijksvastgoed Bedrijf. De vierkante meterprijs bedraagt op dit moment slechts € 43,– (augustus 2018). Daarvoor koop je landbouwgrond die je zelf bouwrijp moet (laten) maken. Kavelwegen worden samen met buren via verenigingen aangelegd. De kosten zijn voor de bewoners. Dit geldt eveneens voor de riolering waarvoor de bewoners zelf verantwoordelijk zijn. Elektriciteit en water worden aangesloten, aardgas niet. Er is ook glasvezel, best bijzonder voor een buitengebied.

De meeste bewoners hebben een lucht/water warmtepomp, sommigen een pelletkachel, een aantal met een installatie full-electric en enkelen zijn off-grid. Op alle huizen liggen zonnepanelen. Oosterwold is op dit moment beslist het meest duurzame woongebied van Nederland. De bewoners maken Oosterwold, stratenplannen bestaan niet. De gemeente staat – behoudens vergunningverlening – grotendeels aan de zijlijn. Er is geen welstand, woningen moeten wel aan het bouwbesluit voldoen. Algemene informatie over Oosterwold is te vinden op www.maakoosterwold.nl en www.oosterwold.info

Stadslandbouw is verplicht

Oosterwold ontwikkelt zich onder bijzondere voorwaarden organisch. Vijftig procent van je grondperceel moet met stadslandbouw worden ingevuld. Met een moestuin, kippen, fruitboomgaard, permacultuur in welke combinatie dan ook. Aan een grondperceel zijn condities verbonden. Kleine kavels zijn er niet. Bijvoorbeeld: wil je een klein huis bouwen met een bruto vloeroppervlak (BVO) van 50 m2, dan moet je grondperceel minimaal 400 m2 groot zijn. Vermenigvuldig je gewenste BVO met acht en je hebt de minimale grootte van je grondperceel.

 Tiny House Farm zit vol

Wonen in Oosterwold BV (WIO) startte medio 2016 Tiny House Farm (THF) met 31 kavels van 600 en 900 m2. Van het kaveldeel gaan een weghelft, sloot of vijver, berm en dergelijke af. De deelnemers komen uit heel Nederland. Centraal op THF komt op een eiland een ontmoetingsgebouw met een wasserette, mediatheek, fitness en ontmoetingsruimte. De kavels kostten tussen de € 75.000 en € 100.000 inclusief het bouwrijp maken, infrastructuur van wegen, riolering, onderzoeken, procedures en waterhuishouding. Daarbij komen vanzelfsprekend de aanschafkosten van het Tiny House. Dat kan men zo goedkoop of duur maken als men wil. THF is volop in aanbouw, er wordt gewoond. Het initiatief van grondverwerving tot en met bouwrijp maken duurde ruim twee jaar. THF geniet landelijke belangstelling.

Nieuw initiatief: zelf je Superdatsja samenstellen op een royaal grondstuk

WIO start in het najaar een initiatief met Superdatsja’s. Slimme woningen die de eindgebruiker zelf vanuit componenten van 16 m2 samenstelt. Bijvoorbeeld 48 m2, 64 m2, 80 m2 of groter. In het laatste geval kan je nauwelijks van een Tiny House spreken, wel van een compact huis. Een woning van bijvoorbeeld 64 m2 zal met een bouwrijp grondperceel van 600 m2 straks op ongeveer € 240.000 komen. Als je wilt kan je op je kavel met 50% stadslandbouw (300 m2) geheel zelfvoorzienend leven. De Superdatsja’s worden overigens in heel Nederland geplaatst, echter gelijktijdige bouw van meerdere woningen tegelijk zoals in Oosterwold heeft financiële voordelen. Informatie via www.woneninoosterwold.nl en www.superdatsja.nl

Lopend initiatief: Tiny Lofts Oosterwold met Mill Home

Een actueel initiatief is Tiny Lofts Oosterwold, een samenwerking van Mill Home en Future Home Concepts (FHC). Uitgangspunt is een Mill Home Single, Duo of Family Tiny Loft met een grondperceel waarvan de deelnemers grootte zelf mogen bepalen. Binnen de condities van Oosterwold. Met een groep van deelnemers wordt het totale grondverwervingsproces en het bouwrijp maken gezamenlijk aangepakt. Dit heeft aanzienlijke financiële voordelen en minder zorgen. Het proces wordt door Future Home Concepts begeleid, deze organisatie was en is in Oosterwold betrokken bij collectieve initiatieven als Buitenplaats Oosterwold (64 kavels – vol), Tiny House Farm (31 kavel – vol) en De Moestuin van Oosterwold (vol). Verder bij veel individuele initiatieven. De eerste groep van veertien deelnemers is recent van start gegaan. Een volgende Tiny Lofts groep wordt geformeerd en gaat in het najaar van 2018 van start.

De Tiny Lofts van Mill Home hebben een oppervlak van 30 tot 48 m2 nuttig vloeroppervlak. Het aaneenschakelen van meerdere Tiny Lofts in een L- of U-vorm is mogelijk. De Tiny Lofts worden compleet met installaties, sanitair, 48-zonnepanelen en superieure afwerking geleverd.  Enkele prijsvoorbeelden: een Duo inclusief 400 m2 bouwrijpe eigen grond, komt op ongeveer € 155.000. Een Family met 600 m2 eigen grond op ongeveer € 180.000. FHC organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten. Aanmelden: info@futurehomeconcepts.com De woningen van Mill Home zijn te vinden op www.millhome.nl

 

 

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website