Woldwijk: alle ruimte in Ten Boer

Midden tussen de Groningse weilanden in het dorpje Ten Boer is een Tiny House wijkje aan het ontstaan. De voormalige gemeente Ten Boer heeft dit initiatief op een hele creatieve manier vergund en er zijn twaalf ruime kavels voor Tiny Houses en hun bewoners gecreëerd. Daarvan zijn er inmiddels elf vergeven en de eerste bewoners hebben afgelopen jaar hun intrek genomen in hun eigen Tiny Houses in Woldwijk. Voormalig wethouder Annie Postma en bewoner Gerard Ruiter hebben ons rondgeleid en vertelden met passie over dit bijzondere project.

Een duurzame bestemming

Ten Boer is een dorp ten oosten van de stad Groningen, per 1 januari van dit jaar zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen gegaan. Voor die tijd had de voormalige gemeente Ten Boer de schone taak om een nieuwe bestemming te vinden voor een stuk grond van bijna 40 hectare groot inclusief boerderij, waar oorspronkelijk een woonwijk gepland was. Door de financiële crisis en daaropvolgend de crisis op de woningmark was die woonwijk niet meer haalbaar en de gemeente wilde graag een duurzame bestemming vinden voor het gebied. Windmolens of biomassa productie pasten er niet echt, dus besloot de gemeente haar inwoners om raad te vragen. Het resultaat is Woldwijk: een gebiedscoöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer. Annie is als initiatiefneemster van Woldwijk betrokken gebleven als woordvoerster voor het project.

Gebiedscoöperatie Woldwijk

De gemeente organiseerde een avond voor het dorp om ideeën te verzamelen voor het gebied, dit trok zo’n vijftig actieve inwoners met mooie plannen aan. De initiatieven moesten duurzaam zijn maar ook inkomsten genereren voor de gemeente, die nu het nieuwbouw project niet doorging failliet was gegaan. De coöperatie moet een huur voor de grond betalen die gelijk is aan de rentelasten van de voormalige gemeente voor het gebied, dit staat volgens Annie de ontwikkeling van het gebied wel een beetje in de weg. Er zijn veel initiatieven afgevallen maar gelukkig ook weer bijgekomen. Eind 2016 richtte de gemeente de gebiedscoöperatie Woldwijk op, als paraplu waar de gekozen initiatieven onder vallen. Na oprichting is de coöperatie overgedragen aan de initiatiefgroepen. Hieronder vallen Energiecoöperatie Ten Boer, Staatjevrij, Agrarisch Natuurbeheer en Tiny House Noord Nederland.

Koepelvergunning

Woldwijk is opgezet als een pilotproject vooruitlopend op de Omgevingswet. De gemeente heeft goed gekeken naar wat er wel en niet mag binnen deze nieuwe wet, welke initiatieven er zijn en welke een plek kunnen krijgen binnen het project. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘koepelvergunning’ welke vaak bij milieuwetgeving wordt gebruikt. Men noemt het dan ook wel een ‘prestatievergunning’. Dit houdt in dat er één vergunning is afgegeven voor het hele gebied waaronder alle initiatieven vallen. De gemeente heeft de gebiedscoöperatie geholpen bij het aanvragen van de vergunning, die een serie spelregels omvat waaraan de initiatieven moeten voldoen. Zo hoeft er bijvoorbeeld niet voor ieder Tiny House een aparte omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Ieder huisje moet wél worden aangemeld bij het speciale voor Woldwijk opgerichte omgevingsteam. Het Omgevingsteam is een team dat bestaat uit vergunningverleners en handhavers, maar ook een landschapskundige en een bestemmingsplanjurist.

De gemeente heeft het nodige gedaan om de omwonenden bij de plannen te betrekken. Er is een ‘reflectieteam’ opgericht dat bestaat uit inwoners van de gemeente en dat een adviserende rol heeft in de toelating van nieuwe initiatieven. De initiatieven moeten bijvoorbeeld een meerwaarde voor het dorp hebben en passen in het landschap. Daarnaast heeft de gemeenteraad een ruimtelijk kader voor Woldwijk vastgesteld. Dit alles heeft ertoe geleid dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de vergunning die ter inzage op het gemeentehuis heeft gelegen. Het gebied heeft de bestemming agrarisch maar is door de provincie deels tot stedelijk gebied verklaart. Er is een vergunning afgegeven voor tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan van tien jaar zodat de Tiny Houses bewoond mogen worden op Woldwijk.

Tiny House Noord Nederland

Een van de initiatieven is het door Rox en Paula Menses opgerichte Tiny House Noord Nederland, een coöperatieve vereniging die onder de gebiedscoöperatie Woldwijk valt. De coöperatie pacht 1,7 hectare grond van de gebiedscoöperatie. Er is besloten de grond op te delen in twaalf kavels, waarop dertien Tiny Houses bewoond zullen worden. Een van de kavels wordt gedeeld door twee huisjes. In juli 2018 is het eerste Tiny House geplaatst, het zelfgebouwde Tiny House van initiatiefnemers Paula en Rox. Inmiddels zijn bijna alle kavels bezet en wordt er noest gewerkt aan de huisjes. Ook Gerard bouwt zijn Tiny House zelf, met een beetje hulp van buurman Rox. Hij heeft het ontwerp zelf gemaakt met het programma Sketchup en heeft een onderstel laten lassen dat helemaal naar zijn wensen is. Als het huis straks klaar is meet het 10 x 2,7 meter. Het huis van Rox en Paula is gebouwd op een ruim honderd jaar oud onderstel van een kermiswagen, dat ze met veel liefde hebben hersteld. Je kunt zien dat ze al een paar maanden in hun Tiny House wonen. Er is een fijne veranda aangebouwd en in de tuin is een ontmoetingsplek gecreëerd van strobalen. Je kunt zien dat Rox keukens heeft gebouwd voor zijn beroep, de keuken is werkelijk prachtig.

De bewoners hebben alle voorzieningen zelf aan moeten leggen en dat is een behoorlijke kostenpost gebleken. Er zijn stroom- en waterleidingen getrokken vanaf de tijdelijke zorginstelling. Wanneer deze verhuist krijgen de Tiny House bewoners een eigen aansluiting die ze met elkaar delen. De rekening voor het water wordt door het aantal kavels gedeeld. Voor de stroom heeft iedere kavel een eigen meter. Er is nog steeds een kavel beschikbaar in Woldwijk. Er is veel interesse, maar in de praktijk blijkt dat het nog niet zo makkelijk is om de droom van wonen in een Tiny House te financieren waardoor mensen afhaken. De groep maakt zich ondanks die belemmeringen geen zorgen of de plek zich wel vult. Tenslotte zijn er nog niet veel woonlocaties voor Tiny Houses beschikbaar en tien jaar is een hele mooie termijn. Vrijstaand wonen op een ruime kavel met uitzicht over de landerijen, wie wil dat nu niet? Wij denken ook dat die plek zich wel vult.

Hartelijk dank aan Annie, Gerard, Paula en Rox voor de hartelijke ontvangst en uitgebreide rondleiding! Ook onze complimenten aan de voormalige gemeente Ten Boer die met dit project heeft laten zien hoe je door creatief te denken en flexibel te zijn hele mooie innovatie en participatie tot stand kunt brengen. We komen zeker nog eens terug!

3 comments

Schrijf een reactie

NAME *
EMAIL *
Website